Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental ETA2U, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre.

 

1.    Operatorul de date

ETA2U SRL, cu sediul social în Timisoara, str.Gheorghe Dima nr.1, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J35/703/1992, cod unic de înregistrare fiscală RO1801821 (în continuare “ETA2U” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

 

2.    Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate ale clientilor ne-au contactat prin intermediului Formularului de contact de pe magazinul online eta2u, respectiv accesand: https://magazin.eta2u.ro/ :

 •  Nume si prenume
 •  Numar de telefon
 •  Adresa email
 •  Adresa domiciliu/livrare

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

 

3.    Scopurile și temeiurile prelucrării

Scopul prelucrarii datelor dumneavoastra:

3.1 Pentru comenziile online.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 •  Crearea și administrarea contului în cadrul platformei eta2u;
 •  Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 •  Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele achiziționate;
 •  Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 •  Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
 •  Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la produsele eta2u

3.2 Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, prin intermediul cookies-urilor și al altor tehnologii de urmărire, dacă ne acordați consimțământul dumneavoastră, conform art. 6, alin. 1, lit. a din GDPR. (Vezi Politica de cookie-uri eta2u.)

Vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor împuterniciți, studii și cercetări de piață. În cazul în care vom apela la împuterniciți, vă asigurăm că vom avea încheiat cu aceștia un contract conform art.28 din GDPR.

3.3. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, în cazul în care ne-ați acordat consimțământul pentru fiecare canal în parte  (cum ar fi: e-mail/SMS)  vă putem transmite informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu”.  

Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

Ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;

– contactarea eta2u folosind detaliile de contact de mai jos (pct.5)

Metoda de prelucrare si durata de păstrare datele cu caracter personal

ETA2U proceseaza datele cu caracter personal în conformitate cu principiile legalității, corectitudinii și transparenței. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate prin intermediul următoarelor operațiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, consultarea, adaptarea sau modificarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, recuperare, aliniere sau combinare, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt supuse atât procesării tipărite, cât și procesării electronice.

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma eta2u.În ceea ce privește datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat plasând comanda online, acestea sunt păstrate în acord cu legislația contabilă și anume 10 ani. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării informațiilor de mai sus inclusiv ulterior închiderii contului

Transmiterea datelor

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de curierat;  

- furnizorilor de servicii web;

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Transferul extern a datelor cu caracter personal.

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

 

4.   Securitatea datelor cu caracter personal

ETA2U S.R.L. aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, si exista riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. In acest context nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

5. Drepturile persoanei vizate

 •  Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 •  Dreptul la rectificarea datelor– Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.. 
 •  Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice. 
 •  Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
  • exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică ETA2U) să verifice corectitudinea Datelor;
  • prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
  • operatorul (de exemplu, ETA2U) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
  • persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz ETA2U), în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (ETA2U) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
 •  Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 •  Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim. 
 •  Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 
 •  Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă– Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de ETA2U.

  Contact:

  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

  Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

  E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 •  Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem. 
 •  Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim. 

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va rugam sa va adresati prin cerere scrisa, datata si semnata la adresa e-mail: gdpr@eta2u.ro, sau la adresa postala: Timisoara, str.Gheorghe Dima nr.1, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

Timp de raspuns la cererea dumneavoastra: In termen de cel mult o luna calculat de la primirea cererii dumneavoastra vi se vor furniza informatii privind actiunile intreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate masurile solicitate.

 

Nota: Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate masurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate. De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de raspuns mentionat mai sus poate fi prelungit cu cel mult doua luni in situatia in care este necesar, tinandu-se cont de complexitatea si numarul cererilor, urmand sa va informam cu privire la acest aspect, daca va fi cazul.

Compară produsele (0)